PROGRAM PILOTAŻOWY „Dobry posiłek w szpitalu”


PROGRAM PILOTAŻOWY „Dobry posiłek w szpitalu”

07.2024
06.2024
05.2024
04.2024
03.2024
02.2024
01.2024

07.2024

06.2024

05.2024

04.2024

03.2024

02.2024

01.2024

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł