Historia


Szpital w Żninie jest głęboko zakorzeniony w historię regionu Pałuki.
W miejscu gdzie powstał, do końca 2004 roku istniał Szpital Powiatowy w Żninie.
Budynek w którym funkcjonuje N ZOZ został wybudowany w obecnym miejscu w 1892 roku,
za pożyczkę zaciągniętą przez miasto w 1882 roku.

 

Lata 1928-1930 – rozbudowa do 75 łóżek

rok 1940 – z powodu epidemii tyfusu wybudowano barak drewniany na dalsze 26 łóżek (barak – obecnie Dział Techniczno –  gospodarczy – warsztaty przyszpitalne)

rok 1958 powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szpitala i dobudowano: blok administracyjno – mieszkalny, parterową pralnie, parterowy budynek anatomii patologicznej

rok 1970 – rozbudowano pralnię, wybudowano aptekę

rok 1974 oddano do użytku pawilon oddziału położniczo – ginekologicznego i noworodków

lata 1973 – 1977 ( w 1976 roku obiekt uzyskał tytuł vice-mister 1976), szpital zyskał 117 łóżek szpitalnych w tym: 36 łóżek oddziału ocznego, 32 łóżka chirurgii urazowej, 49 łóżek oddziału dziecięcego oraz dział rehabilitacji, oddział pomocy doraźnej  oraz poradnie specjalistyczne.

Rok 1979 – dalsze remonty i rozbudowa – nadbudowa jednej kondygnacji z przeznaczeniem na oddział chirurgii ogólnej – 57 łóżek, modernizacja  innych oddziałów i działów, utworzenie laboratorium mikrobiologicznego

lata 1984 – 1988 budowa  i oddanie w użytkowanie  2 bloków mieszkalnych – każdy po 18 mieszkań

rok 1987 – oddano do użytku pralnię z wydzieloną  częścią do prania bielizny noworodkowej

Rok 1987 – rozpoczęto budowę nowoczesnego pawilonu ginekologiczno – położniczego na 80 łóżek, inwestycji  nie zakończono  budynek przekazał wojewoda Powiatowi  Żnińskiemu.

15 lipca roku 1996 oddano do użytku Centralną Sterylizatornię

01.10.1996  Zakład Opieki Zdrowotnej przekształcono w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

23.11.1998 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przekształcono w Szpital Powiatowy

1 kwietnia 1999 roku oddano do użytku 4 – łóżkowy nowoczesny Odział Intensywnej Opieki Medycznej

1 stycznia  2000 roku uruchomiono Oddział dla Przewlekle Chorych

od 1 stycznia 2001 r. reaktywowano Oddział Urazowo – Ortopedyczny (oddział istniał wcześniej do 1995 r.) oraz w kwietniu   utworzono lądowisko przyszpitalne dla śmigłowców sanitarnych

01.01.2004 roku działa Oddział Ratunkowy

od 23.10.2004 roku działa Pałuckie Centrum Zdrowia N ZOZ Sp. z o.o. w Żninie

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł