Oddziały


Oddział Chorób Wewnętrznych

Dowiedz się więcej

Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Gastroenterologicznym

Dowiedz się więcej

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Dowiedz się więcej

Oddział Pediatryczny

Dowiedz się więcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dowiedz się więcej

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Dowiedz się więcej

Ratownictwo Medyczne

Dowiedz się więcej
Prawa pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z dnia 31 marca 2009 r.)
Informujemy, że każdy pacjent ma prawo składania skarg
i wniosków do:

 • Prezesa Zarządu Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin
  Tel. 523031150
 • Rzecznika Praw Pacjenta w Kancelarii Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  pn-pt. w godz. 09:00-15:00
  01-171 Warszawa
  tel. 22 532-82-50,
  e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł