Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć


O oddziale

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Prowadzimy wśród pacjentów SOR triaż. Jest to metoda segregacji pacjentów na tych, którzy trafili na SOR w najcięższym stanie i potrzebują pomocy natychmiast oraz na tych, którzy z medycznego punktu widzenia mogą poczekać na pomoc.

  • kolor czerwony – bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia – pacjent przyjmowany poza kolejnością
  • kolor pomarańczowy – pomoc bardzo pilna – czas oczekiwania do 10 minut
  • kolor żółty – pomoc pilna – czas oczekiwania do 60 minut
  • kolor zielony – pomoc odroczona – czas oczekiwania do 4 godzin
  • kolor niebieski – wyczekujący – czas oczekiwania do 8 godzin

Oddział dysponuje 8-ma łóżkami.

Obszarem działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego są:

– segregacja medyczna, rejestracja i przyjęcie

– resustytacyjno – zabiegowa

– wstępna i natychmiastowa terapia

– obserwacja

– konsultacja

Warto wiedzieć

lek. Hubert Wojdyga
Specjalista Chorób Wewnętrznych i Medycyny Paliatywnej

lek. Mateusz Hen
Specjalista Chirurgii Ogólnej

lek. Yevhen Polupanov

lek. Marek Potyka

lek. Krzysztof Bartkowiak

lek. Adam Kocur

tel. 52 303 13 41 wew. 390

mgr Justyna Gałązka
Pielęgniarka Oddziałowa

Irena Kopińska
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

tel. 52 303 13 41 wew. 161

adres e-mail: sor@szpitalznin.pl

kontakt:

tel. 52 303 13 41 wew. 115 – lekarze

tel. 52 303 13 41 wew. 114 – pielęgniarki

tel. 52 303 13 41 wew. 138 – Rejestrator

 


Lokalizacja:
Budynek Główny Szpitala, parter

Kody resortowe:

007 Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych    kodów identyfikacyjnych

4902 Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII   systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

01 Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł