Sekcja ds. Osobowych


Do podstawowych zadań Sekcji ds. Osobowych należy: kompleksowe prowadzenie spraw i dokumentacji pracowniczej, przygotowanie danych do rozliczania wynagrodzeń za pracę  i ich pochodnych oraz koordynowanie spraw socjalnych Pałuckiego Centrum Zdrowia  Sp. z o. o.

Warto wiedzieć

mgr Krystyna Wieczorek
Specjalista ds. Osobowych

mgr Hanna Soszyńska
Starszy Referent ds. Osobowych

nr telefonu 523031341 wew. 206 lub wew. 306

e-mail: kadry@szpitalznin.pl

e-mail: kadry2@szpitalznin.pl


Sekcja ds. Osobowych jest komórką organizacyjną Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  w Żninie Podlega służbowo i merytorycznie bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł