Ratownictwo Medyczne


Ratownictwo Medyczne Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie dysponuje trzema dwuosobowymi zespołami podstawowymi  . stacjonują one w Żninie, Barcinie oraz Rogowie.

Zespół podstawowy „P” składa się z dwóch ratowników medycznych lub pielęgniarki i ratownika medycznego, w którym jedna osoba pełni rolę kierownika ZRM a druga ratownika medycznego kierowcy.

Zespoły Ratownictwa Medycznego udzielają świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jak:

  • nagłe zatrzymanie krążenia,
  • wypadki komunikacyjne,
  • zasłabnięcia, utraty przytomności,
  • bóle w klatce piersiowej, duszność,
  • udar mózgu,
  • krwotoki i krwawienia,
  • urazy,
  • zaburzenia psychiczne zagrażające życiu i zdrowiu.

Zespoły ratownictwa medycznego Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  tworzy: 29 ratowników medycznych, 7 ratowniczek medycznych, 2  pielęgniarki, 1 pielęgniarz.

Miejsca stacjonowania zespołów:

Zespół Ratownictwa Medycznego „P1” – Barcin ul. Mogileńska 5

Zespół Ratownictwa Medycznego „P2” – Rogowo ul. Kolejowa 19

Zespół Ratownictwa Medycznego „P3” – Żnin ul. Szpitalna 30

Warto wiedzieć

mgr  Jarosław Szymański koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł