Sekcja ds zamówień Publicznych


Zadaniem Sekcji ds Zamówień Publicznych jest kompleksowa organizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od przyjęcia i weryfikacji wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przez ich przeprowadzenie w trybie przetargowym bądź bezprzetargowym, po sporządzanie umów zakończonego postępowania, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Warto wiedzieć

mgr Beata Rozmarynowska
Starszy Referent ds Zamówień Publicznych

telefon 52 303 13 41 wew. 166

Eliza Rąbkowska
Referent ds. Zamówień Publicznych


lokalizacja: budynek Poradni Specjalistycznych I piętro


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł