Sekcja Statystyki, Dokumentacji Chorych i Rozliczeń z NFZ


Dział zajmuje się sprawozdawczością medyczną i rozliczaniem pacjentów z NFZ. Prowadzi statystykę, kolejki oczekujących na świadczenia medyczne oraz archiwizuje dokumentację medyczną.

Warto wiedzieć

Natalia Kuchcińska

Joanna Mróz

Anna Warda

tel.: 52 303 35 22

tel. statystyka, sekretarki medyczne:
52 303 13 41 wew. 222

e-mail: statystyka@szpitalznin.pl

godz. pracy 7:00 – 14:35


Pacjent bądź upoważniona przez niego osoba, może uzyskać kserokopię dokumentacji medycznej w formie papierowej
lub elektronicznej.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł