Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Pracownia USG


Pracownia RTG wyposażona jest w nowoczesny aparat cyfrowy, który zapewnia zmniejszenie dawki napromieniania pacjenta i dobrą jakość świadczonych usług dając jednocześnie szybkie uzyskiwanie dobrej jakości badań.

W Pracowni wykonuje się badania z zakresu radiologii klasycznej:

 • układu oddechowego
 • układu kostno-stawowego
 • jamy brzusznej

Dla pacjentów ambulatoryjnych Pracownia RTG czynna jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 11.00 oraz 15.00-19.00

 

Pacjent na badanie zgłasza się z czytelnie wypełnionym skierowaniem od lekarza.

Czytelnie sporządzone skierowanie na badanie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię pacjenta oraz pesel
 • dokładnie określony rodzaj badania
 • pieczątkę jednostki kierującej
 • rozpoznanie kliniczne
 • pieczątkę i podpis lekarza kierującego na badanie

Planowe badania szpitalne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00

Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG

 • z Poradni przyszpitalnych odbywa się w systemie elektronicznym Eskulap (w godzinach czynnej Pracowni z wyjątkiem Poradni Urazowo-Ortopedycznej ,której pacjentów przyjmujemy w godzinach przyjęć lekarza ortopedy)
 • z oddziałów szpitalnych odbywa się w systemie Elektronicznym Eskulap (badania wykonywane są w godzinach 11.00-15.00 po uzgodnieniu z personelem Pracowni)
 • z SOR-u i pilne badania szpitalne wykonujemy całodobowo
 • ze skierowaniem od lekarzy, którzy mają podpisaną umowę z Pałuckim Centrum Zdrowia sp. Z o.o.  na wykonywanie badań – bezpłatnie
 • badania odpłatne wykonujemy w godzinach pracy Pracowni RTG (konieczne jest skierowanie z pieczątką lekarza potwierdzające wskazanie do wykonania badania RTG)

Badania RTG u kobiet w wieku rozrodczym powinno się wykonywać w 1-10 dni cyklu miesiączkowego w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej nierozpoznanej ciąży.

Warto wiedzieć

KOORDYNATOR ZESPOŁU TECHNIKÓW

Magdalena Mydlikowska
Starszy Technik

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Anna Popkowska
Starszy Technik

Pracownia RTG

nr tel. 52 30 31 341 wewn.159

e-mail: radiologia@szpitalznin.pl


Pracownia zatrudnia techników z wieloletnim doświadczeniem oraz młodych rozwijających się elektroradiologów.

Badania są wykonywane zgodnie z obowiązującą ochroną radiologiczną
i wg zatwierdzonych procedur.


Ciąża jest przeciwwskazaniem w przypadku badania z użyciem promieniowania!

Zdjęcia w obrębie kręgosłupa lędżwiowego wykonujemy w godzinach 7.30-11.00

Pacjent musi być odpowiednio przygotowany a wynika to z tego, że uzyskanie dokładnego i czytelnego obrazu kręgosłupa L-S należy poprzedzić usunięciem z przewodu pokarmowego gazów a zwłaszcza mas kałowych.

W dniu badania pacjent:

 • musi stawić się na czczo bez jedzenia i picia,
 • nie palić papierosów,
 • nie żuć gumy ,
 • jeśli to możliwe zadbać o poranne wypróżnienie,
 • jeśli zażywa leki rano może je popić małą ilością wody.

Dzieciom do 16 roku życia zdjęcia RTG wykonujemy z wpisem do książeczki zdrowia dziecka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r.

Wyniki są wydawane w terminie wyznaczonym przez pracownika Pracowni RTG. Pacjent otrzymuje opis badania w wersji papierowej oraz płytę CD z zapisem swojego badania.

Wyniki można odbierać w rejestracji w godzinach 8.00-17.00  osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez inne osoby za okazaniem upoważnienia.

 

PRACOWNIA USG

Badania ultrasonograficzne wykonuje lekarz radiolog specjalista diagnostyki obrazowej.

Badania USG Pracownia wykonuje w zakresie:

 • jamy brzusznej i powłok brzusznych
 • tkanek miękkich
 • tarczycy dołów podkolanowych
 • ślinianek
 • węzłów chłonnych
 • jąder u dorosłych i u dzieci
 • gruczołu krokowego
 • tkanki mięśniowej(krwiaki bez oceny struktur mięśniowych i ścięgien)
 • tkanki podskórnej
 • układu żylno – tętniczego z badaniem przepływu Doppler

Badania odbywają się po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel.52 30 31 341 wew. 159 lub osobistej w Pracowni RTG w gabinecie na I piętrze Szpitala w terminach wyznaczonych przez lekarza wykonującego badania.

Pacjent otrzymuje wynik w dniu badania od lekarza wykonującego badanie.

Na badanie pacjent zgłasza się o wyznaczonej godzinie zabierając ze sobą ręcznik.

Do badania USG w obrębie jamy brzusznej pacjent musi być minimum 6 godzin bez jedzenia i z pełnym pęcherzem.

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł