Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu


Podstawowe zadania Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu:
  1. Diagnozowanie zaburzeń spowodowanych:

– używaniem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych

– zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

  1. Realizacja programów psychoterapii dla:

– osób uzależnionych od alkoholu

– osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

– osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

  1. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla:

– osób uzależnionych od alkoholu

– osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

– osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

  1. Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla:

– członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych

– członków rodzin osób z zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów)

  1. Przygotowanie pacjenta do kontynuowania terapii w poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia

Czas oczekiwania na poradę we wszystkich poradniach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które mają podpisane umowy z NFZ można sprawdzić na stronie:

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/56/kolejki-oczekujacych

Warto wiedzieć

mgr Elżbieta Janczarska – Maludzińska

Poradnia czynna:

poniedziałek 15.30 – 19.30

lokalizacja: gabinet nr 1

środa 7.00 – 14.30

lokalizacja: gabinet nr 6


Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod numerem
telefonu 52 3031342

Rejestracja czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-14:00.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł