Zarząd i administracja


Kierownictwo

 

Zarząd Spółki (jednoosobowy)

Maciej Hoppe – Prezes Zarządu

 

Prokurenci Spółki:

Ewa Galas-Gąsior

Beata Maślanka-Grześkowiak

 

Rada Nadzorcza:

Bogusław Szymczak – Przewodniczący

Tomasz Barczak

Roman Rezulak

Roman Pawłowski

 

Administracja Szpitala:

Maciej Hoppe – Prezes Zarządu/Dyrektor Szpitala

Ewa Galas – Gąsior – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

dr n. med. Jarosław Marciniak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Anna Słomkowska – Naczelna Pielęgniarka

Bernadeta Żurawicka – Pielęgniarka Epidemiologiczna

Beata Maślanka – Grześkowiak – Główny Księgowy

Krzysztof Mazur – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł