Poradnia Kardiologiczna


Zakres wykonywanych świadczeń

Nieinwazyjna diagnostyka chorób serca: diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca, wad zastawkowych i innych schorzeń układu krążenia. Konsultacje kardiologiczne przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi.

Echokardiografia przezklatkowa

Polega na ocenie struktur serca specjalnym aparatem ultrasonograficznym z możliwością wykonywania pomiarów ruchomych struktur serca oraz przepływu krwi przez serce i naczynia. Badanie echokardiograficzne jest wykonywane w celu oceny budowy i pracy zastawek serca naturalnych lub sztucznych, pomiaru wielkości i pracy komór serca, grubości jego ścian oraz diagnostyki wad serca. Pozwala również zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym (worku otaczającym serce) lub skrzeplin w jamach serca.

Warunkiem przyjęcia do poradni jest skierowanie od lekarza POZ, ze szpitala lub innego specjalisty.

Czas oczekiwania na poradę we wszystkich poradniach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które mają podpisane umowy z NFZ można sprawdzić na stronie:

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/56/kolejki-oczekujacych

Badanie EKG metodą Holtera

24- godzinne monitorowanie rytmu serca, badanie holterowskie – nazwa badania pochodzi od nazwiska twórcy) – to całodobowy zapis EKG przy użyciu specjalnego urządzenia rejestrującego. Badanie jest modyfikacją zwykłego, spoczynkowego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez zazwyczaj całą dobę ( czasem dłużej) . Podczas zakładania urządzenia do klatki piersiowej przyklejane są specjalne jednorazowe elektrody. Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest na nośniku danych.

Holter ciśnieniowy ABPM: 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) – jest badaniem pozwalającym na wybór optymalnej terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków. Badanie ABPM polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje  około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy.

Warto wiedzieć

lek. Maciej Jabłoński

Poradnia czynna:

środa 9:00 – 15:00

lokalizacja: gabinet w Medycynie Pracy

dr n. med. Grzegorz Kapczyński

Poradnia czynna:

czwartek 8.30 – 16.00

lek. Magdalena Wilgat – Szecówka

Poradnia czynna:

wtorek 8.00 – 16.00


Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod numerem
telefonu 52 3031342

Rejestracja czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-14:00.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł