Dział Finansowo – Księgowy


Zadaniem Działu Finansowo – Księgowego jest kompleksowa obsługa Spółki w zakresie prowadzenia i rozliczania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewidencjonowanie syntetyczne i analityczne zdarzeń gospodarczych, sporządzanie planów finansowych i sprawozdawczości finansowej, nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Spółki, prowadzenie Kasy oraz przechowywanie i wydawanie depozytu wartościowego dla pacjentów

Kasa szpitalna znajduje się na parterze głównego budynku szpitala.

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00.

Dostępne formy płatności:

  • Płatność gotówką
  • Karta płatnicza
Warto wiedzieć

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Maślanka – Grześkowiak

telefon 52 30 33 516

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Paulina Kaczor

telefon 52 30 31 341 wew. 433


lokalizacja: budynek administracji I piętro


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł