Dział Farmacji


Zadaniem Działu Farmacji Szpitalnej jest :

 • zaopatrzenie szpitala w leki, materiały opatrunkowe ,środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku,
 • prowadzenie prawidłowej gospodarki lekami i sprawowanie stałego nadzoru nad gospodarką
  lekami w oddziałach,
 • realizacja i przestrzeganie Receptariusza Szpitalnego oraz przeprowadzanie corocznej aktualizacji jego treści,
 • opracowywanie specyfikacji do przetargów na zakup leków, wyrobów jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych, płynów do żywienia pozajelitowego oraz środków do dezynfekcji skóry i błon śluzowych,
 • udział w postępowaniach przetargowych,
 • realizacja zamówień zgodnie z podpisanymi umowami,
 • ustalanie procedur zamawiania, przyjmowania, wydawania ,przechowywania, wstrzymywania
  i wycofania leków oraz wyrobów medycznych,
 • współpraca z Komitetem Terapeutycznym i Komitetem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
Warto wiedzieć

KIEROWNIK

mgr Grażyna Łożyńska

tel. 52 3033523 lub 52 3031341 wew. 134

Joanna Barczyńska
Technik Farmacji


Dział Farmacji czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 – 14.35


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł