Poradnia Medycyny Pracy


Poradnia zajmuje się badaniami profilaktycznymi pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:

ustawa o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1184)

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot zobowiązany do zapewnienia ww. badań oraz świadczeń z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Świadczenia Poradni Medycyny Pracy są odpłatne.

Wszelki informacje dotyczące obowiązujących druków i aktualne przepisy w zakresie medycyny pracy znajdują się na stronie: www.womp.bydgoszcz.pl/

Druki do pobrania:

http://www.womp.bydgoszcz.pl/index.php?tresc=ww&trescs=drdo

Warto wiedzieć

lek. Kinga Mrotek-Burchardt

Poradnia czynna:

wtorek 7.30 – 14.00


Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod numerem
telefonu 52 3031341 wew. 188

Rejestracja czynna:

poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 7:30-10:00.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł