Dział Techniczno – Gospodarczy


Dział sprawuje nadzór na następującymi instalacjami:

– instalacja elektryczna wraz z zasilaniem awaryjnym

– instalacja telefoniczna i informatyczna

– instalacje wodne i kanalizacyjne

– instalacje gazów medycznych i próżni

– instalacja pary technologicznej dla sterylizatorni

– instalacje przeciwpożarowe

Dział Techniczno – Gospodarczy prowadzi nadzór nad wszystkimi obiektami budowlanymi szpitala.

Dział Techniczno – Gospodarczy prowadzi gospodarkę odpadami wywarzanymi przez szpital.

Dział Techniczno – Gospodarczy nadzoruje naprawy i eksploatację samochodów należących do szpitala.

Sekcja nadzoru nad sprzętem medycznym prowadzi serwis i naprawy sprzętu medycznego.

Sekcja utrzymania czystości zajmuje się sprzątaniem wszystkich pomieszczeń szpitala oraz terenów zielonych i placów szpitala.

Sekcja zaopatrzenia oraz żywienia zajmuje się dostawami materiałów potrzebnych do funkcjonowania wszystkich oddziałów szpitala oraz posiłków dla pacjentów.

Brygada remontowa Działu Technicznego prowadzi remonty pomieszczeń poszczególnych oddziałów szpitala.

Warto wiedzieć

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO – GOSPODARCZEGO

mgr inż. Krzysztof Mazur

tel. 602 525 479 lub 523031341 wew. 190

Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNO – GOSPODARCZEGO

Paweł Zawadzki

tel. 784 976 887


Zadaniem Działu Techniczno gospodarczego jest utrzymanie sprawności wszystkich instalacji i urządzeń technicznych , utrzymanie czystości w szpitalu, zaopatrzenie szpitala w potrzebne materiały.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł