Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej


Laboratorium Analityczne prowadzone jest przez firmę Diagnostyka Sp. Z o.o.
Jednostka oferuje świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej pacjentom hospitalizowanym oraz pacjentom ambulatoryjnym.

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania w zakresie :

  • hematologii
  • biochemii klinicznej
  • analityki ogólnej
  • immunochemii
  • równowagi kwasowo – zasadowej
  • hemostazy
  • serologii grup krwi i transfuzjologii
Warto wiedzieć

KIEROWNIK PRACOWNI

mgr Aleksandra Wojdyga


Pobieranie materiału do badań dla pacjentów ambulatoryjnych:

7:00 – 15:00 w dni robocze

Badania pilne – całodobowo.

Istnieje możliwość wykonania badań bez skierowania, odpłatnie.

 

Wydawanie wyników badan:

– w dniu pobrania – po godzinie 15:00 lub następnego dnia

– badanie wysyłane do podwykonawcy – po ich wykonaniu. Pacjent otrzymuje informację o terminie odbioru wyniku

– wyniki badań pilnych wydawane są natychmiast po ich wykonaniu

Odbiór wyników badań, osobiście lub z upoważnieniem za okazaniem dokumentu tożsamości.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł