Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


O oddziale

Zadaniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest leczenie pacjentów w stanach zagrożenia  spowodowanych schorzeniami układu krążenia i oddychania, po ciężkich urazach i zabiegach operacyjnych, znieczulenie pacjentów do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, internistycznych i do badań diagnostycznych.

Oddział wyposażony jest w cztery stanowiska z aparaturą monitorujacą i terapeutyczną, która pozwala na szczegółowy nadzór parametrów życiowych pacjentów w stanach krytycznych, cztery sale operacyjne ze stanowiskami do znieczuleń ogólnych i regionalnych. Oddział spełnia standardy ML i OS.

Oddział dysponuje 4 łóżkami.

Warto wiedzieć

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

lek. Jacek Koszek
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Opieki

Z-CA KOORDYNATORA ODDZIAŁU

dr n. med. Przemysław Michna
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Opieki

tel. 52 303 13 41 wew. 312

adres e-mail: koordynator.oit@szpitalznin.pl

mgr Jacek Betłakowski
Pielęgniarz Oddziałowy

mgr Joanna Eichstaedt
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

tel. 52 303 13 41 wew. 413

adres e-mail: oitoddzialowa@szpitalznin.pl

kontakt:
tel. 52 303 13 41 wew. 127 – lekarze

tel. 52 303 13 41 wew. 313 – pielęgniarki

 

 


Lokalizacja:
Budynek Główny Szpitala, III piętro

Kody resortowe:

007 Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych    kodów identyfikacyjnych

4260 Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII   systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

01  Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł