Sterylizatornia


Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie posiada swoją Sterylizatornię. Sterylizatornia jest jednostką usługową, której zadaniem jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja sprzętu medycznego, materiału opatrunkowego i bielizny operacyjnej. Sterylizatornia prowadzi działalność na rzecz Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz na zewnątrz – w ramach zawartych umów.
Do sterylizacji stosuje się metodę: wysokotemperaturową (134° C i 121° C) – para wodna w nadciśnieniu.
Dział podzielony jest na 3 strefy:

Strefę ,,Brudną” — przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji pojemników i wózków transportowych. Przygotowanie sprzętu do sterylizacji jest w pełni zmechanizowane – posiadamy dwie nowe, przelotowe: Myjnie – dezynfektory (firmy Matachana) oraz  myjnię ultradźwiękową (firmy Getinge), które pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości dekontaminacji sprzętu skażonego z zachowaniem bezpieczeństwa personelu.

Strefę ,,Czystą” — jest to część działu przeznaczona do kontroli czystości i funkcjonowania wydezynfekowanego sprzętu, konserwacji, pakietowania narzędzi i zestawów operacyjnych, załadunku Sterylizatorów, tworzenia dokumentacji procesów sterylizacji i dezynfekcji. Na stronie czystej znajdują się zgrzewarki do zamykania opakowań papierowo-foliowych i włókninowo-foliowych oraz suszarka do sprzętu anestezjologicznego i narzędzi.
Do sterylizacji sprzętu używane są dwa przelotowe Sterylizatory parowe firmy Getinge.

Strefę ,,Sterylną i Dystrybucję” –  jest to część działu przeznaczona do wyładunku wysterylizowanych materiałów, ich magazynowania oraz spedycji gotowego produktu sterylnego. Produkty sterylne wydawane są i przewożone na Oddziały i Blok Operacyjny w specjalnych zamkniętych, metalowych szafach.

Sprzęt firmy Matachana (nowy z 2022 roku) oraz Getinge, w który wyposażono Sterylizatornię jest sprzętem znajdującym się na rynku europejskim, odpowiadający obowiązującym normom.
Ważnym elementem przyjętego systemu dokumentacji jest oznakowanie każdego pakietu etykietą podwójnie przylepną zawierającą: datę sterylizacji, ważności, numer sterylizatora, numer cyklu oraz inicjały osoby pakującej.
Wszystkie procesy sterylizacji i dezynfekcji są rejestrowane i podlegają systemowi kontroli chemicznej, fizycznej i biologicznej, opracowanej szczegółowo dla każdego rodzaju urządzenia.

Dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu. Stosujemy opakowania medyczne – jednorazowego użycia (2 x papier krepowany, włókninowy i rękawy papierowo – foliowy; włókninowo-foliowy).

W Dziale zatrudnionych jest 7 osób. Wszyscy pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje. Profesjonalizm techników sterylizacji medycznej ich kwalifikacje i fachowość są gwarancją wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa produktu sterylnego.

Warto wiedzieć

KIEROWNIK STERYLIZATORNI

mgr Wioletta Sobkowska

tel. 523031341 wew.195

e-mail: sterylizacja@szpitalznin.pl


lokalizacja: na niskim parterze budynku Szpitala poziom – 1

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 19.00


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł