Oddział Chorób Wewnętrznych


O oddziale

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 36 łóżkami, posiada 5 – osobową salę o podwyższonym nadzorze, gdzie przebywają pacjenci w stanach zagrożenia życia.
Dysponuje aparaturą monitorującą czynności życiowe i aparaturą do reanimacji. Posiada także 2 sale 1-osobowe do izolacji chorych podejrzanych o chorobę zakaźną lub z upośledzoną odpornością.

Na oddziale hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami z dziedziny chorób wewnętrznych szczególnie ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, cukrzycą oraz wykonywana jest diagnostyka chorób internistycznych wykorzystując zaplecze diagnostyczne szpitala.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Prowadzone są staże internistyczne dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, praktyki dla studentów medycyny oraz staże podyplomowe dla absolwentów studiów medycznych.

 

Warto wiedzieć

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

lek. Michał Skowroński
Specjalista Chorób Wewnętrznych
i Medycyny Ratunkowej

Z-CA KOORDYNATORA ODDZIAŁU

lek. Aleksandra Hoppe–Tomaszewska
Specjalista Chorób Wewnętrznych

tel. 52 303 13 41 wew. 167

adres e-mail: koordynator.owew1@szpitalznin.pl

mgr Małgorzata Maciejewska–Wodyńska
Pielęgniarka Oddziałowa

Irena Detlaf
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

tel. 52 303 13 41 wew. 164

adres e-mail: owewoddzialowa@szpitalznin.pl

kontakt:
tel. 52 303 13 41 wew. 168 – lekarze

tel. 52 303 13 41 wew. 191 – pielęgniarki


Lokalizacja:
Budynek Główny Szpitala, I piętro

Godziny odwiedzin:
10:00 – 19:00

Kody resortowe:

001 Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4000 Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

01 Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł