Poradnia Zdrowia Psychicznego


Poradnia Zdrowia Psychicznego oferuje pełen zakres diagnostyki i leczenia dorosłych. W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego udzielane są również porady psychologiczne.

W celu rejestracji do poradni wymagane są:

  • numer pesel PESEL,
  • aktualny dokument tożsamości,
  • dowód ubezpieczenia,
  • posiadana dokumentacja medyczna, np. wypisy szpitalne, konsultacje specjalistyczne, dokumentacja medyczna z jednostki psychiatrycznej, gdzie pacjent wcześniej się leczył, wyniki badań,
  • posiadana dokumentacja medyczna dotycząca badań psychologicznych, jeśli zostały wcześniej wykonane.

Do poradni nie jest wymagane skierowanie.

Czas oczekiwania na poradę we wszystkich poradniach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które mają podpisane umowy z NFZ można sprawdzić na stronie:

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/56/kolejki-oczekujacych

Warto wiedzieć

lek. Michał Spasówka

Poradnia czynna:

poniedziałek 13.00 – 22.00

wtorek 13.00 – 22.00

lokalizacja: gabinet nr 6

mgr Maria Betkowiak

Poradnia czynna:

środa 12.00 – 15.00

czwartek 10.00 – 13.00

piątek 10.00 – 13.00

lokalizacja: gabinet nr 5

dr n. med. Marcin Lepak

Poradnia czynna:

czwartek 9.00 – 13.00

lokalizacja: gabinet nr 6


Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod numerem
telefonu 52 3031342

Rejestracja czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-14:00.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł