Poradnia Medycyny Sportowej


Poradnia Medycyny Sportowej jest adresowana do osób uprawiających sport oraz zamierzających uprawiać sport. W poradni wydawane są orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Poradnia przyjmuje osoby do 21 roku życia.

Warunkiem przyjęcia do poradni jest skierowanie od lekarza POZ.

Czas oczekiwania na poradę we wszystkich poradniach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które mają podpisane umowy z NFZ można sprawdzić na stronie:

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykuly/56/kolejki-oczekujacych

Warto wiedzieć

dr n. med. Marek Mackiewicz

Poradnia czynna:

czwartek 17:00-21:00

lokalizacja: gabinet nr 4


Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod numerem
telefonu 52 3031342

Rejestracja czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-14:00.


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł