Pielęgniarka Epidemiologiczna


Pielęgniarka Epidemiologiczna  ma za zadanie opracowywanie, wdrażanie oraz egzekwowanie standardów postępowania w zakresie sanitarno – epidemiologicznym, szkolenie pracowników Spółki w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, monitorowanie stanu sanitarno – epidemiologicznego Spółki i zgłaszanych zakażeń szpitalnych, ustalanie ich źródła i dróg szerzenia się oraz pomoc w ich zwalczeniu, współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki i instytucjami zewnętrznymi działającymi w zakresie epidemiologii. Pielęgniarka  jest częścią szpitalnego zespołu do spraw zakażeń
i pełni w nim istotną rolę związaną z identyfikacją oraz monitorowaniem ognisk epidemicznych
i endemicznych w szpitalu.

Warto wiedzieć

mgr Bernadeta Żurawicka
Specjalista z Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Tel. 523031341 wew. 185


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł