Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Gastroenterologicznym


O oddziale

Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Gastroenterologicznym jest oddziałem „ostrym” pełniącym całodobowe zabezpieczenie chirurgiczne chorym z naszego rejonu.

Oddział dysponuje dwiema salami nadzoru pooperacyjnego – 4 łóżka chorych, 20 łóżkami w salach ogólnych, dwoma pomieszczeniami zabiegowo-opatrunkowymi.

Wykonywane są zabiegi:

  • operacje laparoskopowe – laparoskopowe usuniecie pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i operacje przepukliny rozworu przełykowego
  • operacje przepuklin pachwinowych, udowych brzusznych i pooperacyjnych – z wszczepem siatki
  • operacje nowotworów żołądka, jelita grubego, guza i torbieli trzustki
  • operacje żylaków kończyn dolnych
  • operacje tarczycy
  • i inne operacje

 

Odbiór wyników histopatologicznych możliwy jest w sekretariacie Oddziału Chirurgii w godzinach od 9:00 do 13:30.

Warto wiedzieć

KOORDYNATOR ODDZIAŁU

lek. Bouchraya Settaf – Cherif
Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 52 303 13 41 wew. 140

adres e-mail: koordynator.ochi@szpitalznin.pl

mgr Dorota Kranz–Katulska
Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Emilia Czechowska–Domagalska
Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

tel. 52 303 13 41 wew. 139

adres e-mail: ochioddzialowa@szpitalznin.pl

tel. 52 303 13 41 wew. 141 – lekarze

tel. 52 303 13 41 wew. 145 – pielęgniarki

tel. 52 303 13 41 wew. 142 – sekretariat

 


Lokalizacja:
Budynek Główny Szpitala, II piętro

Godziny odwiedzin:
14:00 – 17:00

Kody resortowe:

002 Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

4500 Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

01 Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych


Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł