Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie


Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie

– Ogłoszenie – PCZ/II-ZP/06/2020

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie

– Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

– Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie Grupa kapit.

– Załącznik nr 6 do SIWZ – oświdcz. o dopuszcz. do obrotu

[07-07-2020]

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia . PCZ/II-ZP/06/2020

[10.07.2020]

– Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/06/2020

[15-07-2020]

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

[06-07-2020]

– Odpowiedzi na pytania 1- PCZ/II-ZP/06/2020

[07-07-2020]

– Odpowiedzi na pytania 2- PCZ/II-ZP/06/2020

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł