Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem.


Na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem.

Numer postępowania: PCZ/II-ZP/09/2020

Ogłoszenie – PCZ/II-ZP/09/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty.

Załącznik nr 3 do SIWZ  – Ośw. dot. wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Ośw. o spełnianiu warunków udziału w post.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Ośw. Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz środków transportu

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/13/2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/13/2018

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł