Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-2


Numer postępowania: PCZ/II-ZP/08/2020

Ogłoszenie – PCZ/II-ZP/08/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Ośw. dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – WZÓR UMOWY

Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/08/2019

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  – PCZ/II-ZP/08/2019

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł