ZATRUDNIMY REZYDENTÓW


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI – REZYDENCI

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie posiada wolne miejsca dla rezydentów na Oddziale Chirurgii Ogólnej,
Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Pediatrycznym
oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (medycyna ratunkowa).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem – 604 489 959

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł