ZATRUDNIMY LEKARZY SPECJALISTÓW


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI – LEKARZE SPECJALIŚCI

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie zatrudni lekarzy specjalistów z dziedziny chirurgii i ortopedii.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem – 604 489 959

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł