Ogłoszenie o rekrutacji na wolne stanowisko pracy – kardiolog


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Lekarz w dziedzinie Kardiologii – dla potrzeb Poradni Kardiologicznej

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

 • Poradnia Kardiologiczna

PROPONUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej
 • wynagrodzenie: do negocjacji

WYMAGANIA:

 • specjalizacja w zakresie kardiologii
 • prawo wykonywania zawodu
 • wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych

 DODATKOWE INFORMACJE:

 • oferty należy składać w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie szpitala pod adresem:
  Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie, ul.Szpitalna 30, 88-400 Żnin
  tel. sekretariat: 52 30 31 150; fax: 52 30 31 344, e-mail: szpitalznin@szpitalznin.pl
 • do wymaganych dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – treść zgody w załączeniu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł