OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY – FIZJOTERAPEUTA


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

FIZJOTERAPEUTA W ZAKŁADZIE REHABILITACJI

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

 • Zakład Rehabilitacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia
 • mile widziane 3 lata pracy w zawodzie
 • prawo wykonywania zawodu
 • umiejętność wykonywania zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, dokładność, samodzielność, dyspozycyjność
 • umiejętności zachowania tajemnicy

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACYJNYM:

 • podanie o pracę
 • CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów fizjoterapeutycznych
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • kserokopie certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających umiejętności kandydata

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy składać w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie szpitala

DODATKOWE INFORMACJE:

 • informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami – oferty osób, które nie zostały wybrane zostaną zniszczone
 • do wymaganych dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – treść zgody w załączeniu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł