KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z O. O. W ŻNINIE


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

Organizatorem konkursu jest:
Rada Nadzorcza Pałuckiego Centrum Zdrowia spółka z o.o. w Żninie

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł