Dział Finansowo – Księgowy

mgr Beata Maślanka – Grześkowiak – Główny Księgowy

telefon 523033516

mgr Paulina Kaczor – z-ca Głównego Księgowego

telefon 523031341 wew 433

lokalizacja: budynek administracji I piętro

Zadaniem Działu Finansowo – Księgowego jest kompleksowa obsługa Spółki w zakresie prowadzenia i rozliczania ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewidencjonowanie syntetyczne i analityczne zdarzeń gospodarczych, sporządzanie planów finansowych i sprawozdawczości finansowej, nadzór nad prawidłową gospodarką finansową Spółki, prowadzenie Kasy oraz przechowywanie i wydawanie depozytu wartościowego dla pacjentów

Kasa szpitalna znajduje się na parterze głównego budynku szpitala. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.00. Kasa przyjmuje tylko wpłaty gotówkowe.

Przewiń do góry Skip to content