Podziękowania


Dziękujemy…
Dyrekcja i Pracownicy
Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie
składają płynące z serca podziękowania, wszystkim Darczyńcom, którzy pomagają nam przetrwać trudny czas pandemii
COVID-19. To dzięki Państwa hojności czujemy się bezpieczni i potrzebni. Jesteśmy tu dla Was.

Adres

ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Centrala

52 303 13 41

E-mail

szpitalznin@szpitalznin.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/PCZZNIN/SkrytkaESP

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000220135
Wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, Wpłacony: 3.705.000,00 zł