Dział Techniczno – Gospodarczy

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego – inż Marian Kawka 
Tel. 668109105 lub 523031341 wew. 190
Z-ca kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego – mgr inż. Krzysztof Mazur
Tel. 602525479
Zadaniem Działu Techniczno gospodarczego jest utrzymanie sprawności wszystkich instalacji i urządzeń technicznych , utrzymanie czystości w szpitalu, zaopatrzenie szpitala w potrzebne materiały.
Dział sprawuje nadzór na następującymi instalacjami:
– instalacja elektryczna wraz z zasilaniem awaryjnym
– instalacja telefoniczna i informatyczna
– instalacje wodne i kanalizacyjne
– instalacje gazów medycznych i próżni
– instalacja pary technologicznej dla sterylizatorni
– instalacje przeciwpożarowe
Dział Techniczno-Gospodarczy prowadzi nadzór nad wszystkimi obiektami budowlanymi szpitala.
Dział Techniczno-Gospodarczy prowadzi gospodarkę odpadami wywarzanymi przez szpital.
Dział Techniczno-Gospodarczy nadzoruje naprawy i eksploatację samochodów należących do szpitala.
Sekcja nadzoru nad sprzętem medycznym prowadzi serwis i naprawy sprzętu medycznego.
Sekcja utrzymania czystości zajmuje się sprzątaniem wszystkich pomieszczeń szpitala oraz terenów zielonych i placów szpitala.
Sekcja zaopatrzenia oraz żywienia zajmuje się dostawami materiałów potrzebnych do funkcjonowania wszystkich oddziałów szpitala oraz posiłków dla pacjentów.
Brygada remontowa Działu technicznego prowadzi remonty pomieszczeń poszczególnych oddziałów szpitala.
Przewiń do góry Skip to content