2008.11.28  


      W październiku 2008 roku,  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. przekazał na rzecz Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. NZOZ w Żninie, dotację z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z tej kwoty zakupiliśmy fantom oraz sprzęt medyczny stanowiący uzupełnienie wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakupiony manekin reanimacyjny (fantom) będzie wykorzystywany do przeprowadzania cyklicznych szkoleń udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkolenia te podniosą umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa powiatu żnińskiego