Nr postępowaniaPostępowanie


Dokumentacja


Wyjaśnienia,

odp. na pytania

PCZ/II-ZP/17/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Grupach 1-11

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz asortymentowo cenowy

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 do SIWZ -  Grupa kapitałowa

- Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. oferowanego asortymentu


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/17/2018


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/17/2018


- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/16/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę PŁYNÓW INFUZYJNYCH dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

- Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy

- Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

- Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. - grupa kapitałowa

- Zał. nr 6 do SIWZ - Ośw. o dop. do obrotu i stosow.


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/16/2018


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/16/2018

- Odpowiedzi na pytania

- Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/15/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy konstrukcji

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany2018

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Akty,opinia wodna

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu dwóch dźwigów windowych

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 11 do SIWZ - Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 12 do SIWZ - Obowiazek podatkowy


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/15/2018


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/15/2018


PCZ/II-ZP/14/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 - Ośw. dot. oferowanego asortymentu


- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/14/2018

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/14/2018

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/13/2018

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Ośw. dot. wykluczenia

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o spełnianiu warunków udziału w post.

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Ośw. Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzędzi

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz środków transportu

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


- Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.- Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/13/2018


- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/13/2018

- Odpowiedzi na pytania

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.

PCZ/II-ZP/12/2018

Przetarg na:

Usługi kompleksowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- Ogłoszenie o zamówieniu


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 8 wykaz sprzętu elektronicznego

- Załącznik nr 9 wykaz pojazdów

- Załącznik nr 10 wykaz szkodowości


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaPCZ/II-ZP/10/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-9

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 - OświadczenieInformacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/10/2018- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/10/2018

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/09/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy konstrukcji

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany2018

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Akty,opinia wodna

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie warunków i parametrów wymaganych-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu dwóch dźwigów windowyc

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 11 do SIWZ - Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 12 do SIWZ - Obowiazek podatkowy
Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/09/2018


- Zawiadomienie unieważnieniu postępowania - PCZ/II-ZP/09/2018


PCZ/II-ZP/08/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ - Rękawice med. w poz. 1-8

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wyrobach med.


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/08/2018- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/08/2018

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-5 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie.


- "Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej"


- 2018-OJS065-144229-pl - Ogł. o zamówieniu opublikowane

- SIWZ - Endoprotezy Gr. 1-5 2018r.

- SIWZ - Endoprotezy Gr. 1-5 2018r.

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 3 - JEDZ

-  espd-JEDZendoprotezy

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. wyrobów medycznych


- Zbiorcze zestawienie ofert.


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/07/2018

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/06/2018

Przetarg nieograniczony na budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem ginekologii

i położnictwa oraz budynkiem biurowym wraz z dostawą i montażem dwóch dźwigów windowych szpitalnych

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy konstrukcji

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany2018

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiary

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Akty,opinia wodna

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (winda, platforma)

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

- Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 11 do SIWZ - Grupa kapitałowa

- Załącznik nr 12 do SIWZ - Obowiazek podatkowy


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/06/2018- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - PCZ/II-ZP/06/2018


PCZ/II-ZP/17/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortym-cenowy

- Załącznik nr 2 do SIWZ - (zmiana)

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa


Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/17/2017


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/17/2017

- Odpowiedzi na pytania cz.1

- Odpowiedzi na pytania cz.2


UWAGA! Zmiana terminu składania ofert


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PCZ/II-ZP/13/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Grupach 1-10

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy (po zmianach z dnia 25.07.2017r.)

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie

- Załącznik nr 4  - Grupa kapitałowa (oświadczenie)

- Załącznik nr 5 - Wzór umowy (po zmianach z dnia 25.07.2017r.)

- Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. oferowanego asortymentu


- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/13/2017


- Informacja dotycząca informacji z otwarcia ofert- PCZ/II-ZP/13/2017


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/13/2017

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/11/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków w Grupach 1-9

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

- Załacznik nr 3 - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 - wzór umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/11/2017


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/11/2017

- Odpowiedzi na pytania cz.1

- Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/10/2017

Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania przygotowanych całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dystrybucja w oddziały szpitalne Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Informacja dot. Ogłoszenia o zamówieniu

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

- Część II SIWZ Załączniki

- Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

- Część IV SIWZ - Wzór umowy


- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/10/2017- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/10/2017


PCZ/II-ZP/09/2017

Przetarg na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo- cenowy  - po zmianach z dnia 16.05.2017r.


- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/09/2017- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/09/2017

- Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/06/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego w Grupach 1-3

- Ogłoszenie o zamówieniu

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 4 - Wzór Umowy

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej- Informacja z otwarcia ofert - PCZ/II-ZP/06/2017- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/06/2017


PCZ/II-ZP/18/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- SIWZ - po zmianach z dnia 13.12.2016r.


- Informacja z otwarcia ofert -

          PCZ/II-ZP/18/2016


- Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - PCZ/II-ZP/18/2016

- Informacja

- Odpowiedzi na pytania

- Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/13/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch Ambulansów typu B w formie leasingu operacyjnego

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2

- Załącznik nr 2a

- Załącznik nr 2b

- Załącznik nr 3

- Załącznik nr 4

- Załącznik nr 4a

- Załącznik nr 5

- Bilans - 2015

- Rachunek zysków i strat - 2015

- F- 01 - II kw. 2016


- Informacja o wyborze


-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2


PCZ/II-ZP/11/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w Gr. 1-7.

- Ogłoszenie


- Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 6


- Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach wprowadzonych do Wzoru umowy odpowiedziami na pytania z dnia 25.07.2016r.


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/12/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę Płynów infuzyjnych w Grupach 1-3.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 6


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Załącznik nr 1 do SIWZ - zgodnie z odp. na pyt. z dn. 15.07.2016r.


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/10/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 7


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/08/2016

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 6

- Załącznik nr 7 do SIWZ - Istot. postanowienia umowy


- Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach z dn. 31.05.2016r.

- Załącznik nr  7 - po zmianach z dnia 31.05.2016r.


- Informacja o wyborze


-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2016

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi kompleksowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- Ogłoszenie


- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/03/2016

Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz panewek rewizyjnych i cementu kostnego

(Grupy 1-5)

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2 - 6


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/01/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych w Grupach 1-6.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2-7


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/17/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-16.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 1 do SIWZ - zmiana w               zakresie Grupy 15    

- Załączniki nr 2-6


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania cz.1

-Odpowiedzi na pytania cz.2

-Odpowiedzi na pytania cz.3

PCZ/II-ZP/14/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych w Pozycjach 1-8 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2-6- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/12/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Leków w Grupach 1-7.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załączniki nr 2-6


- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

-Odpowiedzi na pytania cz.2

PCZ/II-ZP/11/2015

Przetarg nieograniczony na usługę dostarczania całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dystrybucja w oddziały Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2 6 - nieaktualne

- Załączniki nr 2-6 po zmianach z dn. 28.05.2015r. i 01.06.2015r.- Informacja o wyborze

-Odpowiedzi na pytania

-Odpowiedzi na pytania cz.2

-Odpowiedzi na pytania cz.3

-Odpowiedzi na pytania cz.4

PCZ/II-ZP/10/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Opatrunków w Grupach 1-9.

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik nr 1

-Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 15.05.2015r.

- Załącznik nr 2 - 6- Informacja o wyborze

-Informacja Zamawiającego

-Odpowiedzi na pytania

PCZ/II-ZP/07/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu typu C w formie leasingu operacyjnego.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/05/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Endoprotez

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/04/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w Grupach 1-6

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/02/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych w Grupach 1-6.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/03/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/01/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów medycznych:

- Pakiet 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym – 1 sztuka,

- Pakiet 2 - Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% - 1 sztuka,

- Pakiet 3 - Przyłóżkowy aparat USG – 1 sztuka

dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/18/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w Grupach 1-19.

- Informacja o wyborze


- Punktacja


PCZ/II-ZP/17/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Rękawic medycznych w Grupach 1 - 3.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/15/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Płynów infuzyjnych w Grupach 1 - 2.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/14/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę Leków w Grupach 1-7.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/13/2014

Przetarg nieograniczony usługę kompleskowego ubezpieczenia Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/11/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków w grupach 1-9 dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o..

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/07/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę tlenu medycznego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Pakietach 1 i 2.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/06/2014

Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/04/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i dzierżawę analizatora parametrów krytycznych.

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/03/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez w grupach 1-5

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/01/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych w grupach 1-6

- Informacja o wyborze


PCZ/II-ZP/02/2014

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawa nici chirurgicznych w grupach 1-6.

- Informacja o wyborze