Nazwa Organu Tworzącego : Powiat Żnin

Struktura własności             :  100% własności Powiatu Żnińskiego


RADA NADZORCZA


Bogusław Szymczak

Roman Rezulak

Tomasz Barczak


Zarząd Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie

mgr Roman Pawłowski - Prezes Zarządu / Dyrektor Szpitala

tel. +48 52 30 31 150

email : r.pawlowski@szpitalznin.pl
PROKURENCI
mgr Ewa Galas-Gąsior - Prokurent, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

tel. +48 52 30 31 514

email : egg@szpitalznin.pl


mgr Beata Maślanka – Grześkowiak

tel 52 303 13 41 wew. 133,

e-mail        beata@szpitalznin.pl


Z-CY DYREKTORAmgr Ewa Galas-Gąsior - Prokurent, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


 
lek. med. Jacek Koszek – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta


GŁÓWNA KSIĘGOWAmgr Beata Maślanka – Grześkowiak

tel 52 303 13 41 wew. 133,

e-mail        beata@szpitalznin.pl