Szpital w Żninie jest głęboko zakorzeniony w historię  regionu Pałuki.


W miejscu gdzie powstał, do końca 2004 roku istniał Szpital

Powiatowy w Żninie. Budynek w którym funkcjonuje N ZOZ został wybudowany w obecnym miejscu w 1892 roku, za pożyczkę zaciągniętą przez miasto w 1882 roku.


W kolejnych latach szpital ulegał  rozbudowom tj.:


-          lata 1928-1930 – rozbudowa do 75 łóżek


-       rok 1940 – z powodu epidemii tyfusu wybudowano barak drewniany na dalsze 26 łóżek (barak – obecnie Dział Techniczno-       gospodarczy - warsztaty przyszpitalne)


-       rok 1958 powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szpitala i dobudowano: blok administracyjno – mieszkalny, parterową               pralnie, parterowy budynek anatomii patologicznej


-         rok 1970 – rozbudowano pralnię, wybudowano aptekę


-       rok 1974 oddano do użytku pawilon oddziału położniczo – ginekologicznego i noworodków


-        lata 1973 – 1977 ( w 1976 roku obiekt uzyskał tytuł vice-mister 1976), szpital zyskał 117 łóżek szpitalnych w tym: 36 łóżek     oddziału ocznego, 32 łóżka chirurgii urazowej, 49 łóżek oddziału dziecięcego oraz dział rehabilitacji, oddział pomocy doraźnej            oraz poradnie specjalistyczne.


-       Rok 1979 – dalsze remonty i rozbudowa – nadbudowa jednej kondygnacji z przeznaczeniem na oddział chirurgii ogólnej – 57 łóżek, modernizacja  innych oddziałów i działów, utworzenie laboratorium mikrobiologicznego


-        lata 1984 – 1988 budowa  i oddanie w użytkowanie  2 bloków mieszkalnych – każdy po 18 mieszkań


-        rok 1987 – oddano do użytku pralnię z wydzieloną  częścią do prania bielizny noworodkowej


-     rok 1987 – rozpoczęto budowę nowoczesnego pawilonu ginekologiczno – położniczego na 80 łóżek, inwestycji  nie zakończono  budynek przekazał wojewoda Powiatowi  Żnińskiemu.


-      15 lipca roku 1996 oddano do użytku Centralną Sterylizatornię


-       01.10.1996  Zakład Opieki Zdrowotnej przekształcono w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


-          23.11.1998 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przekształcono w Szpital Powiatowy


-      1 kwietnia 1999 roku oddano do użytku 4 – łóżkowy nowoczesny Odział Intensywnej Opieki Medycznej


-        1 stycznia  2000 roku uruchomiono Oddział dla Przewlekle Chorych


-        od 1 stycznia 2001 r. reaktywowano Oddział Urazowo – Ortopedyczny (oddział istniał wcześniej do 1995 r.) oraz w kwietniu   utworzono lądowisko przyszpitalne dla śmigłowców sanitarnych


-          01.01.2004 roku działa Oddział Ratunkowy


-          od 23.10.2004 roku działa Pałuckie Centrum Zdrowia N ZOZ Sp. z o.o. w Żninie