OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY – PIELĘGNIARKA

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PIELĘGNIARKA
Oddziału Chirurgii  Urazowo – Ortopedycznej

w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie

 

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ:

 • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie/ wyższe pielęgniarskie

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem

 • umiejętność pracy w zespole

 • sumienność, dokładność, samodzielność, dyspozycyjność

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACYJNYM:

 • podanie o pracę

 • CV

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów fizjoterapeutycznych

 • dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy

 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata (certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia o ukończonych szkoleniach potwierdzających umiejętności kandydata)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty należy składać w godzinach od 8:00 do 14:00 od dnia ogłoszenia w sekretariacie szpitala

Przewiń do góry Skip to content