Oddział Neonatologiczny

Koordynator Oddziału lek. med. Adrian Drabik

tel. 52 303 13 41 wew. 121 – lekarze

tel 52 303 13 41  wew. 203 – Koordynator Oddziału

tel. 52 303 13 41 wew. 136 – położne

adres e-mail:  koordynator.onow@szpitalznin.pl – Koordynator Oddziału

lokalizacja:: Budynek Ginekologi i Położnictwa , II piętro

liczba łóżek: 8

006 Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych    kodów identyfikacyjnych

4421 Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII   systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

01 Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Odział dysponuję::

  • 8 stanowiskami dla noworodków.,
  • salą intensywnego nadzoru medycznego , w której prowadzony jest intensywny nadzór pielęgniarsko-lekarski wraz ze stanowiskami inkubatorowymi,
  • salą obserwacyjną dla noworodków
  • salą rooming-in –  noworodki zdrowe przebywają na salach z matką

Oddział Neonatologiczny wykonuje zadania z zakresu opieki i leczenia nad noworodkiem zdrowym  i chorym.

Do podstawowych zadań oddziału należy:

pielęgnacja , szczepienie , badania screeningowe oraz diagnozowanie i leczenie hospitalizowanych pacjentów oraz przekazanie noworodków urodzonych w stanie ciężkim lub wymagających poszerzonej diagnostyki do ośrodków referencyjnych II i III stopnia

Przewiń do góry Skip to content