Oddział Ginekologiczno Położniczy

Koordynator Oddziału dr n. med. Wiesław Ilnicki

Z – ca Koordynatora Oddziału lek. med. Jacek Porada

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Iwona Okoniewska

Z- ca Pielęgniarki Oddziałowej mgr Ilona Lorkowska

Oddział Ginekologiczno-Położniczy to 12 łóżkowy oddział ginekologiczny zlokalizowany na parterze budynku oraz 16 łóżkowy oddział położniczy na piętrze budynku.

Na oddziale Ginekologicznym znajdują się łożka dla kobiet ze schorzeniami kobiecymi i ciężarnych z patologią ciąży, a także sale pooperacyjne.

Operacje ginekologiczne wykonywane są na bardzo nowoczesnym bloku operacyjnym.

W skład Oddziału Położniczego wchodzi blok porodowy składający się z 3 sal porodowych i gabinetu badań, 3-łóżkowych sal dla kobiet po porodach i ich nowonarodzonych dzieci, a także sala porodów rodzinnych gdzie kobieta po porodzie może przebywać razem z ojcem dziecka lub rodziną. Blok porodowy posiada także salę operacyjną, wykorzystywaną tylko do cięć cesarskich. 2 sale porodowe to „tradycyjne” porodówki z wielofunkcyjnymi, nowoczesnymi łóżkami porodowymi i stanowiskiem noworodkowym, wyposażonym w sprzęt moniturujący poród. Sala  3-cia to sala porodów „wodnych”, gdzie odbywają się porody w specjalistycznej wannie, wykorzystywanej też immersja wodna podczas porodu – celem łagodzenia bolesnych skurczów porodowych (system masażu wodnego).

godziny odwiedzin:  13:00 – 18:00

tel. 52 303 13 41 wew. 156 – lekarze

tel 52 303 13 41  wew. 201 – Koordynator Oddziału

tel. 52 303 13 41 wew. 135 – pielęgniarki

tel. 52 303 13 41 wew. 136 – położne

tel. 52 303 13 41 wew. 146 – Położna Oddziałowa

adres e-mail: koordynator.ogin@szpitalznin.pl  – Koordynator Oddziału

adres e-mail: ogin.oddzialowa@pczznin.home.pl – Położna  Oddziałowa

lokalizacja Oddział Ginekologiczny : Budynek Ginekologi i Położnictwa , I piętro

lokalizacja Oddział Położniczy:: Budynek Ginekologi i Położnictwa , II piętro

liczba łóżek: 16

005 Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych    kodów identyfikacyjnych

4450 Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII   systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

01 Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Przewiń do góry Skip to content