W skład prcowni wchodzą :


 - Pracownia RTG

 - Pracownia USG

 - Pracownia EKG


Pracownia RTG czynna jest od poniedziałku do piątku dla pacjentów ambulatoryjnych w godzianach od 7:00 do 9:00 i od 15:00 do 19:00.

Pracownia USG - termin badania ustalany jest w rejestracji lub telefonicznie.

Pracownia EKG czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 12:00 do 13:00.

Wydawanie wyników RTG od wtorku do piatku w godzinach od 10:00 do 12;00.


Do każdego badania wymagane jest czytelnie wypełnione przez lekarza, skierowanie zawierające imię i nazwisko pacjenta, adres, pesel, ściśle określony rodzaj badania, rozpoznanie i kod, pieczątak i podpis lekarza.


Personel

Lekarze  :

  - Tomasz Latos  - specjalista radiolog

  - Bartosz Sobociński - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

  - Miłosz Bieniek  - lek. med.


Technicy elektroradiologii :

  - Jan Śliwiński - technik elektroradiolog

  - Anna Popkowska - technik elektroradiolog

  - Hanna Stońska - technik elektroradiolog

  - Magdalena Mydlikowska - technik elektroradiolog

  - Barbara Kozłowska - technik elektroradiolog

  - Karolina Piechowiak - technik elektroradiolog

Prcownia RTG wykonuje klasyczne badania rentgenowskie układu kostnego, stawów, głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i układu moczowego (urografia).

Pracownia USG wykonuje na podstawie skierowań badania narządów jamy brzusznej, tarczycy, gruczołu krokowego, tkanek miękkich oraz badania dopplerowskie naczyń krwionośnych.

Pracownia EKG wykonuje standardowe badania wg skierowania. Przy badaniach odpłatnych i na życznei pacjenta (płatne) nie wymagamy skierowań.

cennik