Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje świadczenia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej pacjentom hospitalizowanym oraz pacjentom ambulatoryjnym.

Pobieranie materiału do badań dla pacjentów ambulatoryjnych :

    7:00 - 15:00 w dni robocze

Badania pilne - całodobowo.

Istnieje możliwość wykonania badan bez skierowania, odpłatnie.

Wydawanie wyników badan :

     - w dniu pobrania - po godzinie 15:00 lub następnego dnia

     - badanie wysyłane do podwykonawcy - po ich wykonaniu. Pacjent otrzymuje informację o terminie odbioru wyniku

     - wyniki badań pilnych wydawane są natychmiast po ich wykonaniu

Odbiór wyników badań, osobiście lub z upoważnieniem za okazaniem dokumentu tożsamości.

Pracownia Diagnostyki laboratoryjnej wykonuje badania w zakresie :

     - hematologii

     - biochemii klinicznej

     - analityki ogólnej

     - immunochemii

     - równowagi kwasowo - zasadowej

     - hemostazy

     - serologii grup krwi i transfuzjologii


Presonel

Kierownik Pracowni - mgr  Anna Klimecka

Z-ca kierownika - mgr Jolanta Marosz

Asystent - mgr Karol Strzemkowski

Asystent - mgr Aleksandra Wojdyga

Technicy analityki medycznej :

 Zofia Gorwa

 Małgorzata Florczak

 Joanna Płażewska

 Mirosława Gorąca

 Ewa Wawrzyniak

 Violetta Łyszkiewicz

 Marlena Gatka

 Małgorzata Staszewska

 Lidia Kotlarek

Sekretarka medyczna - Justyna Horka