REJESTRACJA:Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


Sobota

Poradnia Medycyny Pracy


7:30 - 11:00

11:30 - 16:00

7:30 - 11:00

7:30 - 11:00

7:30 - 11:00


Lekarz Medycyny Pracy przyjmuje:Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


Sobota

Poradnia Medycyny Pracy


8:00 - 11:00

lek.spec.

J.Biegała

gab.2

13:00 - 17:00

lek.spec.

J.Biegała

gab.2

8:00 - 11:00

lek.spec.

J.Biegała

gab.2

8:00 - 11:00

lek.spec.

J.Biegała

gab.2

08:00 - 11:00

lek.spec.

J.Biegała

gab.2


Lp

Rodzaj badania

Cena za badanie

w zł

1

Badanie lekarskie ( wstępne, okresowe, kontrolne, przewidziane Kodeksie Pracy z wydaniem orzeczenia)

35,00

2

Badanie sanitarno-epidemiologiczne (wykonywane łącznie z badaniem ogólnolekarskim)

10,00

3

Badanie sanitarno-epidemiologiczne ( wykonywane jako oddzielne badanie )

20,00

4

Badanie uczniów i pracowników młodocianych

35,00

5

Badanie kierowców

200,00

6

Badanie spirometryczne

25,00

7

Badanie lekarskie we eszystkich specjalnościach ( ze skierowaniem od lekarza Medycyny Pracy)

40,00