Lp

Porada specjalistyczna

Cena za poradę

w zł

1

Poradnia neurologiczna

40.00

2

Poradnia chorób płuc i gruźlicy :

   - porada lekarska

   - badanie spirometryczne z opisem


40.00

25.00

3

Poradnia Chirurgiczna ogolna i dziecięca

40.00

4

Poradnia urazowo-ortopedyczna

40.00

5

Poradnia otolaryngologiczna

40.00

6

Poradnia medycyny sportowej

40.00

7

Poradnia logopedyczna

40.00

8

Poradnia psychologiczna

   - porada pierwszorazowa

   - każda następna porada


50.00

25.00

9

Poradnia psychologiczna

   - porada pierwszorazowa

   - każda następna porada


50.00

25.00

10

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

   - porada pierwszorazowa

   - każda następna porada


50.00

25.00

11

Poradnia kardiologiczna

100.00

12

Badania układu naczyniowo-sercowego

   - próba wysiłkowa

   - badanie echokardiograficzne przezklatkowe

   - badanie Holtera z oceną zapisu

   - spirometria z opisem


80.00

80.00

100.00

50.00