Dnia 8 października 2010 r., podczas oficjalnej uroczystości, został oddany do użytku nowoczesny blok operacyjny, zbudowany dzięki środkom z RPO WK-P. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Członkowie Rady Nadzorczej Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie, Członkowie Zarządu Spółki, Rodzina byłego Dyrektora Szpitala Andrzeja Hoffmanna, a także Pracownicy Pałuckiego Centrum Zdrowia, którzy pracować będą w nowych pomieszczeniach. Przybyli również przedstawiciele lokalnej prasy. Niewątpliwie najciekawszym momentem uroczystości było zwiedzanie nowego bloku operacyjnego. Pracownicy wyjaśnili zebranym, jakie szerokie możliwości stwarza zakupiony sprzęt. Z dwóch nowych sal operacyjnych jedna ma charakter ogólnochirurgiczny, druga to sala ortopedyczna. Niezbędna była także wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej oraz gazów medycznych. Obecny blok operacyjny spełnia wymogi europejskie. W ramach projektu wymieniono również szpitalne dźwigi windowe.


Get Adobe Flash player


Po uroczystościach drzwi bloku zostały zamknięte, a pracownicy przystąpili do przygotowania pomieszczeń na przyjęcie pacjentów. Pierwszy zabieg na nowym bloku odbył się 18 października 2010 roku.

Szczegóły zrealizowanego projektu „Zakup aparatów i urządzeń medycznych wraz z dostosowaniem obiektu szpitalnego do ich użytkowania oraz do osiągnięcia zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami prawa” nr RPKP.03.02.00-04-020/08 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zawarte zostały w folderze   , które dostępne są w miejscowych budynkach administracji publicznej.


Informacje prasowe na temat otwarcia nowego bloku :